Pengenalan program

Program Asas Pembangunan Mampan dalam Pengurusan Tanah (Sustainable Development Foundations in Land Management Program) ini direka khas untuk memperkenalkan asas-asas Pembangunan Mampan (Sustainable Development) kepada petugas-petugas awam, khususnya mereka yang berkhidmat dalam sektor pengurusan tanah dan sektor guna tanah dalam negara. Program ini mensasarkan pemerkasaan keupayaan petugas-petugas awam terutama sekali petugas di bahagian lapangan dan operasi agar kualiti pengendalian dan pengurusan tanah dapat ditingkatkan melalui gerak kerja asas Pembangunan Mampan.

 

Matlamat

 • Memahami konsep-konsep asas pembangunan mampan
 • Mengenalpasti impak melalui perspektif Pembangunan Mampan
 • Mengaplikasikan asas pembangunan mampan dalam tugas hakiki
 • Mengaplikasikan asas pembangunan mampan dalam gerakerja operasi.

Manfaat Program

 • Mempelajari dan mendalami konsep-konsep asas Pembangunan Mampan bagi memperbaiki pendekatan pengendalian pengurusan tanah.
 • Membina keupayaan menganalisa impak melalui perspektif Pembangunan Mampan dalam pengendalian pengurusan tanah.
 • Mengaplikasikan asas-asas Pembangunan Mampan dalam kemahiran penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan.
 • Mengaplikasikan rangka kerja Pembangunan Mampan dalam memperbaiki kualiti gerakerja operasi dan pengurusan.
Pendahuluan oleh

Pendahuluan oleh

Ts. Gs. Dr. Robiah Suratman

 

 • Timbalan Pengarah III, ISI
 • Pensyarah Kanan, Jabatan Harta Tanah Fakulti Geoinformasi Dan Harta Tanah, Fakulti Alam Bina    dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia
Penceramah

Penceramah

Nadia Zaifulizan

 

 • Eksekutif Pembangunan Penyelidikan, ISI
 • Sustainability Practitioner bertauliah (ICSP)
 • GRI Sustainability Professional bertauliah (GRI)

Modul Program

Z

Modul 1

Mengenali Pembangunan Mampan

 • Asas-asas pembangunan mampan (Sustainable Land Foundation)
Z

Modul 2

Sudut Pandang Pembangunan Mampan

 • Perspektif Pembangunan Mampan dalam Pengurusan Tanah (Sustainable Development Perspectives in Land Management)
Z

Modul 3

Pengurusan dan Pengoperasian Mampan

 • Aplikasi pembangunan Mampan dalam Operasi dan Pengurusan Tanah (Application of Sustainable Development in Land Management)
Z

Modul 4

Eksplorasi Pembangunan Mampan

 • Evaluasi Aspek Kemampanan (Evaluotion of Sustainability Aspects)

Maklumat Kursus

Hari : Rabu
Tarikh: 18 Mei 2022
Masa : 8.00 pagi – 4.00 petang
Tempat : Pulai Spring Resort, Johor

Maklumat Pembayaran

Bayar Kepada: Institut Sultan Iskandar
Nama Bank : CIMB Bank Berhad
Cawangan : UTM Skudai

Alamat: Bangunan Hal Ehwal Pelajar, Universiti
Teknologi Malaysia, 81300 Skudai, Johor.
Account No : 80-0605659-9
SWIFT Code : CIBBMYKL

Yuran Pendaftaran

RM600 / peserta

 • Modul bagi setiap sesi
 • Sijil penyertaan
 • Cenderahati penyertaan
 • Makanan dan minuman disediakan

Pertanyaan dan Pendaftaran

Whatsapp :
07-5584286
E-mail:
isijb.utm@gmail.com